خانه / اخبار داخلی / بايسته آذربایجان تعدادی مندرج مشترک «کمانچه» پذیرفته شد

بايسته آذربایجان تعدادی مندرج مشترک «کمانچه» پذیرفته شد

[ad_1]

مدیرکل دفتراسناد مندرج آثار #فرهنگی و #تاریخی گفت: بايسته #آذربایجان تعدادی پیوستن به مقصد سابقه مندرج جهانی #کمانچه پذیرفته شده باریک.

فرهاد نظری به مقصد خبرنگار مهر گفت: پشت بام كره زمين فرستادن سابقه مندرج ملی کمانچه جلاجل فهرست میراث ناملموس توسط کشورایران به مقصد دائم الخمر یونسکو، کشور آذربایجان بايسته داد که چون آن ها هم دارای عود کمانچه هستند، این سابقه به مقصد لفظ مشترک بین کشورایران و آذربایجان به مقصد مندرج برسد. ما هم این پیشنهاد را پذیرفتیم.


اوی گفت: اسم باشليق ماضي نیز آذربایجان سابقه فرهنگ پزشكان نغن های نازک را تجهیز کرده صفت بويناك و ما بايسته پیوستن به مقصد این سابقه را داشتیم و آن ها پذیرفتند. به مقصد این ترتیب باب جدیدی توسط کشورهای همسایه نيرنگ ساز شده و ما هم محب هستیم که به مقصد این سابقه های مشترک بپیوندیم.


نظری توسط اشاعت به مقصد اینکه سيني اعلام یونسکو هر کشوری فرد می تواند جلاجل اسم باشليق یک سابقه جلاجل مربوط به حوزه میراث ناملموس به مقصد مندرج برساند گفت: پیشنهاد کشور آذربایجان یک مجال مهلت پیش روی ما می آورد چون سابقه های ثبتی مشترک، سهمیه ای را جلاجل یونسکو تعدادی کشورها اشغال نمی کند یعنی توسط اعلام ضوابط جدید یونسکو، امسال می توانیم هم یک سابقه مستقل مندرج کنیم و هم یک سابقه مشترک. به مقصد این ترتیب سهمیه امسال کشورایران تعدادی مندرج چوب گوي زني آزاد شد و ما می توانیم امسال سابقه چوب گوي زني را به مقصد لفظ سابقه مستقل و ملی به مقصد غيرماذون کشورایران مندرج کنیم و جلاجل کنارش سابقه کمانچه را توسط همدستی اذربایجان به مقصد مندرج برسانیم.


مدیرکل دفتراسناد مندرج میراث تاریخی و فرهنگی تبیین انجام بده: كار نيك نوازش كردن و ترس دادن کمانچه به مقصد لفظ مشترک توسط آذربایجان مندرج می شود و ارچه کشور دیگری بايسته پیوستن به مقصد این سابقه را نیز داشت می تواند جلاجل سالهای پس ازآن به مقصد این سابقه ملحق شود. کشور آذربایجان نیز مثل کشورایران عود کمانچه و کمانچه نوازان نیکی دارد اما ايشان فرد یک قسم کمانچه دارند و کشورایران four قسم کمانچه را جلاجل سابقه معرفی کرده باریک. به مقصد این ترتیب جلاجل اسم باشليق 2017 سابقه «چوب گوي زني؛ بازی مركب نشين ثمار اسب هم نشين توسط روایت گری و موسیقی» به مقصد لفظ مستقل و ملی و سابقه «كار نيك ترس دادن و نوازش كردن کمانچه» به مقصد لفظ مشترک توسط آذربایجان به مقصد مندرج جهانی می رسد.


اوی افزود: امسال جلاجل بخش میراث تاریخی یونسکو سابقه بافندگي كردن تاریخی یزد به مقصد مندرج جهانی می رسد اما جلاجل بخش میراث طبیعی امسال سابقه ای به مقصد غيرماذون کشورایران مندرج نمی شود.

[ad_2]

مطلب پیشنهادی

لغو ویزای ایران برای سفر شهروندان عمانی

[ad_1] هم رسانی zoodel.com عمان سفیر ایران در عمان اعلام کرد: هیئت وزیران مقررات لغو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *