خانه / اخبار داخلی / فرمان های سریالی ترامپ تعمیر ویزای نیروی کار ماهر

فرمان های سریالی ترامپ تعمیر ویزای نیروی کار ماهر

[ad_1]

ویزای H-1B اجازه کاری باریک که #آمریکا به مقصد دانشمندان، مهندسان و دستور كار نویسانی می دهد که تعدادی اختصاصی محصول و تعیین شده ای تعدادی کار به مقصد آمریکا می روند.

دونالد ترامپ، دوال سه شنبه توسط صدور فرمانی به مقصد منظور «تعمیر دستور كار ویزا تعدادی نیروی کار ماهر» گفت که می خواهد به مقصد شعار «جنس داخلی بخرید، آمریکایی استخدام کنید» عمل کند. او تصمیم به مقصد تعمیر دستور كار ویزای نیروی کار ماهر، به مقصد اسم مورد جلاجل شهربان اقتصادی سیلیکون ولی گرفته باریک.


ویزای H-1B اجازه کاری باریک که آمریکا به مقصد دانشمندان، مهندسان و دستور كار نویسانی می دهد که تعدادی اختصاصی محصول و تعیین شده ای تعدادی کار به مقصد آمریکا می روند. فعلاً رئیس خلق این کشور توسط شعار حمایت كره زمين نیروی کار داخلی و گریز كره زمين جدا شدن كاربرد و تقلب می خواهد نسبت به مقصد تعمیر ویزاهای کار سیلیکون ولی اقدام کند. هندی ها مهتر ترین رديف نظامي دریافت کننده این ویزا هستند. بیاندازه كره زمين مهندسان و دانشمندان مربوط به حوزه تکنولوژی که جلاجل شرکت های سیلیکون ولی کار می کنند، هندی هستند.


گری اوداناهیو، خبرنگار بیبیسی جلاجل واشنگتن می گوید که ویزای اچ-1بی بدون شك ویزایی باریک که ملانیا، زن آزاري ترامپ اسم باشليق ها پیش توسط كاربرد كره زمين آن به مقصد ديباچه یک محرزشدن جلاجل آمریکا سرخرگ به مقصد کار انجام بده. اما ترامپ می گوید ممکن باریک شرکت ها توسط ثنايا مندی كره زمين این ویزا جدا شدن كاربرد کنند. به طورمثال شرکت دیزنی اسم باشليق ماضي در معرض اتهام شد که توسط جدا شدن كاربرد كره زمين ویزای اچ-1بی کارمندان آمریکایی كلاه خود جلاجل بخش فنی را پشت بام كره زمين آنکه همین بيگانگان به مقصد نیروهای خارجی بارآمده بودند بیکار کرده باریک.


پایبندی به مقصد شعار آمریکا اولا


دونالد ترامپ، دوال سه شنبه فرمان تعمیر صدور ویزا را جلاجل جریان بازدید كره زمين یک کارخانه اشکال وسايل و تجهیزات جلاجل شهر کنوشا جلاجل ایالت ویسکانسین جرم بخش به مقصد وزارتخانه های پيوسته كاري (کار، دادگستری و ایمنی داخلی) توضيحات انجام بده. تيرخور رئیس جمهوری آمریکا كره زمين این اقدام پشتیبانی كره زمين اشکال ملی این کشور و گریز كره زمين ورود کالاهای كم ارزش قیمت خارجی و جلاجل نتیجه تعطیلی کارخانه های ‏آمریکایی باریک. او جلاجل زمان امضای این فرمان گفت: «توسط این اقدام به مقصد كره ارض می گوییم که كره زمين کارگران كلاه خود دفاع خواهیم انجام بده، كره زمين كسب ها كلاه خود وقايه خواهیم انجام بده و عاقبت الامر آمریکا را اولا آرامش طلب می دهیم.»


امضای فرمان تعمیر دستور كار ویزای شهربان سیلیکون ولی جلاجل حالی اعمال شد که همه شرکتهای باانسجام سیلیکون ولی و فعال جلاجل زمینه تکنولوژی پرخيده سیاست های مهاجرتی ترامپ هستند. اما ترامپ معتقد باریک جلاجل ماضي مواردی كره زمين «جدا شدن كاربرد و تقلب» لفظ گرفته و كره زمين این پشت بام آرامش طلب باریک که صدور ویزای «اچ-1بی» تعدادی نیروی کار ماهر اسم بزرگواري معیارهای سختگیرانه تری اعمال شود.


ترامپ مدعا باریک که این ویزا مهجور به مقصد «بهترین ها» داده شود و هیچگاه كره زمين آن به مقصد منظور جایگزین وزیر ها یک خارجی به مقصد جای یک آمریکایی كاربرد نشود. جلاجل پی تصمیم ترامپ، آرامش طلب باریک وزارتخانه های مختلف خویش كلاه خود را تعدادی تغییر دستورالعمل ها ویزای کار نیروی ماهر ارائه دهند. ویزای «اچ-1بی» تاکنون یکی كره زمين بااستعداد ترین ابزارها تعدادی ورود نیروهای ماهر به مقصد آمریکا، به مقصد خصوصی جلاجل اظهاروجود تکنولوژی های جدید جلاجل سیلیکون ولی بوده باریک. این بخش كره زمين سرمایه های آمریکایی بخش دايگي توجهی كره زمين نیروی باروح نیاز كلاه خود را كره زمين کارشناسان و دانشمندان خارجی تامین کرده بضع. برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده سلب كننده 85 هزار ویزای نیروی کار ماهر تعدادی ورود به مقصد آمریکا صادر شده باریک.


نهادهای دولتی آمریکا معتقدند که این قسم ویزا جلاجل مواردی به مقصد نیروهای کمتر ماهر داده شده و به مقصد این ترتیب به مقصد هم چشمي كردن توسط نیروی کار داخلی شليطه ضربت ديده باریک. سيني شرح احوال دائم الخمر فعاليت ها مهاجرتی و شهروندی آمریکا، امسال مبنا متقاضیان روادید H-1B كره زمين 236 هزار نفر جلاجل اسم باشليق 2016 به مقصد 199 هزار نفر کاهش یافت. شرکت های فناوری می گویند كره زمين این روادید تعدادی جذب استعدادهای برتري جو كاربرد می کنند.


به مقصد كلام یکی كره زمين تحلیلگران رویترز، زیاد كره زمين 15 درصد كره زمين کارکنان شرکت فیسبوک جلاجل اسم باشليق 2016 كره زمين روادید به هيچوجه کار كاربرد کردند. حجره بازرگانی آمریکا آگهی داده باریک که دستور كار صدور ویزای «اچ-1بی» می تواند باروح بازبینی و تعمیر آرامش طلب گیرد، اما به مقصد هیچ ديباچه نباید برچیده شود، چراکه این کار به مقصد زیان اقتصاد این کشور جمعناتمام می شود.

[ad_2]

مطلب پیشنهادی

لغو ویزای ایران برای سفر شهروندان عمانی

[ad_1] هم رسانی zoodel.com عمان سفیر ایران در عمان اعلام کرد: هیئت وزیران مقررات لغو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *