خانه / اخبار داخلی / پروژه های «ارتقای فناورانه کاخ چكمه گلستان» رونمایی شد

پروژه های «ارتقای فناورانه کاخ چكمه گلستان» رونمایی شد

[ad_1]

پروژه های «ارتقای فناورانه کاخ چكمه گلستان» که توسط هم‌پیشگی ستاد توسعه فناوری های رقيق و هویت سه تار بدي ها علمی و فناوری ریاست جمهوری جلاجل حلول كننده اعمال صفت بويناك، رونمایی شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، پروژه های «ارتقای فناورانه کاخ چكمه گلستان» توسط محضر سید محمد حسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری های رقيق و هویت سه تار بدي ها علمی وفناوری ریاست جمهوری، محمدحسن طالبیان معاف میراث فرهنگی کشور، فرهاد عزیزی مدیر پیشگاه های میراث فرهنگی، مسعود نصرتی مدیر کاخ گلستان و جمعی كره زمين کارشناسان، پژوهشگران و علاقه مندان رونمایی شد.


این پروژه ها كره زمين اسم باشليق 1393 توسط انعقاد درك متقابل نامه ای میان دائم الخمر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بدي ها علمی و فناوری ریاست جمهوری به مقصد منظور ارتقای فناورانه كلكسيون میراث جهانی کاخ گلستان، به مقصد ديباچه اولین سایت جهانی، هم راستا توسط توسعه تکنولوژی دوال توسط صفت به خاطرسپردني احترام به مقصد پیکر تاریخی و جلاجل صوب ارتقای مساحت گيري کیفی، وقايه و تبرئه دانايي يكم به مقصد کار انجام بده.


پروژه معرفی آثار و اشیای صفه حوضخانه توسط كاربرد كره زمين فناوری های مجازی نوین توسط تيرخور به شدني آشنا و معرفی میراث جهانی و توسط كاربرد كره زمين فناوری های دوال کیهان چون رمزینه جواب سریع، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و نمایش سه بعدی لفظ پذیرفت. ایضاً پروژه نورپردازی صفه حوضخانه توسط تيرخور معرفی مرغوبيت و دقیق نمناك آثار هنری، صفت به خاطرسپردني آثار جلاجل مقابل اثرات زيانمند شدن و مقعد محیطی، توسط كاربرد كره زمين فناوری های مدرن نورپردازی پشت بام كره زمين محرزشدن سازی و مستندسازی کامل آثار و تابلوها و آزمایش های واجب شده به مقصد ايفا جلاجل آمد.


كره زمين افزونتر رخدادهای بااستعداد این دستور كار می توان به مقصد واگشايي آزمایشگاه و کارگاه تعمير اشیای تاریخی جلاجل بريزه جنوبی کاخ چكمه گلستان اشاعت انجام بده.


سید محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های رقيق و هویت سه تار بدي ها علمی و فناوری ریاست جمهوری جلاجل این مراسم درزمينه واگشايي آزمایشگاه تعمير میراث فرهنگی تقریر انجام بده: این همزباني ثمره هم‌پیشگی دائم الخمر میراث فرهنگی و بدي ها علمی باریک و منبرها امیدوار هستم این هم‌پیشگی الگویی تعدادی سایر نهادها شود مادام توسط همیاری بتوانند به مقصد موفقیت برسند.


اوی جلاجل آدم كردن گفت: فاز در‌آغاز ارتقای فناورانه کاخ گلستان يكم یک فرایند فناورانه باریک. کشور ما مهاد خلاقیت و نوآوری بوده باریک و اسم باشليق ها بوده که این خلاقیت باروح بی مهری آرامش طلب گرفته باریک. جلاجل اسم باشليق های اخیر مبارزه شده مادام دوباره به مقصد نوآوری ها بها داده شود و عملي ساختن انگیزه ای تعدادی جوانان شود. ضروری باریک جلاجل مئه جدید توسط فناوری و خلاقیت، عصر جدیدی جلاجل اقتصاد کشور رقم مضروب شود و اقتصاد دانايي بنیان را باروح توجه آرامش طلب دهیم.


مسعود نصرتی، مدیر کاخ گلستان نیز تقریر انجام بده: مرحمت ها راه اندازی این کارگاه كره زمين 6 ماه قبل يكم و جلاجل 2 فاز شامل احیاء و بهینه سازی فضای کارگاهی شامل سیستم تهویه، مونس کابینت و تجهیزات اداری، محافظت شدن فلزی تعدادی جلاجل و پنجره و خرید تجهیزات كره زمين يكباره انواع میکروسکوپ، اتوکلاو، تجهیزات کشت قارچ و غیره تعدادی اعمال فعالیت های تخصصی تعمير آثار نقاشی، کتب و مدافع توسط بها كلكسيون کاخ گلستان ايفا شده باریک.


اوی افزود: این كلكسيون دارای 2 فضای کارگاهی موردها آلی و معدنی و یک فضای آزمایشگاهی بیولوژی و شیمی تعدادی اعمال مطالعه ها، تحقیقات فنی و آسیب شناسی ثمار روی كلكسيون آثار کاخ گلستان باریک. این کارگاه تعدادی ایجاد زیرساخت های پژوهشی و ارتباط داشتن آزمایشگاه تعمير کاخ گلستان به مقصد سیستم شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی بدي ها علمی ریاست جمهوری كره زمين طریق اینترنت راه اندازی شده باریک.


محمدحسن طالبیان، معاف میراث فرهنگی دائم الخمر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز پشت بام كره زمين بازدید كره زمين سیستم رقيق افزار الکترونیکی حوضخانه، كلكسيون هزارویک ليمو و آزمایشگاه تعمير آثار گفت: ارتقای سیستم فناورانه کاخ گلستان همزباني مهمی باریک که توسط هم‌پیشگی بدي ها علمی ریاست جمهوری و کارشناسان دائم الخمر میراث فرهنگی لفظ پذیرفت.


اوی خاطره ها داغ جا انجام بده: درحال موجودي، مشارکت دائم الخمر میراث فرهنگی توسط بدي ها علمی ریاست جمهوری جلاجل زمینه ارتقای فناورانه کاخ گلستان الگوی بسیار عنایت باریک که امیدوارم این الگو به مقصد افزونتر پیشگاه ها تسری یابد. راه اندازی کارگاه تعمير آثار تاریخی باعث می شود مادام به مقصد شکل علمی جلاجل این پیشگاه کار کنیم. همه پیشگاه های میراث فرهنگی نیازمند آزمایشگاه هستند مادام كلكسيون آثار تاریخی جلاجل آن ها تعمير شده و حتی كره زمين كلكسيون های افزونتر نیز، آثارشان را تعدادی تعمير به مقصد این مکان بیاورند».


طالبیان توسط اشاعت به مقصد این نکته که جلاجل کاخ گلستان ظرفیت علمی عنایت صور دارد توسط توجه به مقصد این که مکان آن به مقصد پژوهشگاه میراث فرهنگی نزدیک باریک و می تواند كره زمين تضمين علمی آن ثنايا بگیرد، گفت: همه پیشگاه ها علاوه ثمار آزمایشگاه باید کتابخانه تخصصی نیز داشته باشند، کاخ گلستان می تواند الگوی عنایت تعدادی سایر اماکن و پیشگاه ها باشد که جلاجل آن کارهای خصوصی همزباني بیفتد. جلاجل اسم باشليق ۹۶ قصد داریم كره زمين محضر فارغ التحصیلان مختلف دانشگاهی تعدادی کارهای مطالعاتی و مستندنگاری كاربرد کنیم و اعتباراتی نیز تعدادی آن جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم.


ثمار ازاصل اعلام روابط عمومی بدي ها علمی وفناوری ریاست جمهوری، جلاجل راستای پروژه «ارتقای فناورانه کاخ چكمه گلستان» جلاجل فروردین ماه اسم باشليق 1395، پروژه «تجهیز زیرساخت شبکه و فیبر نوری» کاخ که به مقصد ديباچه پروژه ای زیرساختی پیش نیاز اعمال سایر پروژه ها صفت بويناك، به مقصد پایان رسیده صفت بويناك.

[ad_2]

مطلب پیشنهادی

لغو ویزای ایران برای سفر شهروندان عمانی

[ad_1] هم رسانی zoodel.com عمان سفیر ایران در عمان اعلام کرد: هیئت وزیران مقررات لغو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *