خانه / اخبار داخلی / پنجمین شماره فصلنامه گیلگمش منتشر شد

پنجمین شماره فصلنامه گیلگمش منتشر شد

[ad_1]

پنجمین شماره فصلنامه #گیلگمش نشریه تخصصی میراث فرهنگی و #گردشگری جلاجل نخستین ماه كره زمين فصل تابستانه منتشر شد.

به مقصد شرح احوال روابط عمومی فصلنامه گیلگمش، این فصلنامه جلاجل هفت بخش توسط غيرماذون های چارراه، رهگو، رهیافت، راه نامه، ره آورد، هم نشين و روشن بودن تعریف شده باریک.


چارراه جلاجل گیلگمش بخشی در عوض بررسی و مبادي مفروضات باریک که جلاجل آن به مقصد شماری جریان ها و رویدادهای مرتبط توسط میراث فرهنگی و گردشگری تاديه شده می شود. چهارمین شماره فصلنامه گیلگمش جلاجل این بخش به مقصد ارائه كورس موضوع بحث به مقصد مناسبت برگزاری نخستین همایش فیلم توریسم و تبلیغ زیر پوستی مقاصد سفيران که جلاجل فروردین اسم باشليق جاری به مقصد والامنشي کانون تين های صنفی راهنمایان گردشگری برگزار شد و همین صفت منسوب به طوس فرهنگ مهمان نوازی؛ فرصتی در عوض توسعه گردشگری تاديه شده باریک.


سرمقاله گیلگمش توسط ديباچه سفيران توسط همراهان مجازی به مقصد مشکل اصلی پنجمین فصلنامه اختصاص دارد.


فصل رهگو به مقصد باده بي درد و واپسین آثار و روایاتی می پردازد که كره زمين ماضي به مقصد ما رسیده باریک. جلاجل این شماره مقاله ای توسط ديباچه مدیریت بدن جلاجل کشورایران باستان و ایضاً پژوهشی درزمينه ستردگي لوطیان منتشر شده باریک.


جلاجل بخش رهیافت که به مقصد موضوع ها مرتبط توسط میراث فرهنگی اختصاص دارد، جلاجل این شماره به مقصد زبان فارسی جلاجل شروق آفریقا و تاثیر آن ثمار ادبیات سواحیلی و ایضاً اشاره با گوشه چشم نوازی گچبری های قاجار جلاجل بناهای تاریخی کاشان تاديه شده شده باریک.


جلاجل گیلگمش بخش راهنامه به مقصد گردشگری، نازخرامي ها و تحولات تاديه شده شده و ديباچه كره زمين قمراء سوزن دوز مادام گیله كوف و توسعه پایدار جلاجل فواد قاسم پررونق كره زمين افزونتر عناوین این فصل باریک.


ره آورد نیز ديباچه بخشی باریک که جلاجل هر شماره به مقصد بررسی یک مشکل جلاجل شکل سابقه خصوصی می پردازد. اپلیکیشن و گردشگری ديباچه مشکل سابقه خصوصی پنجمین شماره گیلگمش در عوض مخاطبانش باریک و جلاجل این بخش شرح احوال هایی توسط عناوین اپلیکیشن و گردشگری؛ قصه سفيران زيرك و هیبت راهنمای دیجیتال، QR codes جلاجل گردشگری سفيران مجازی توسط واقعیت مجازی، اپلیکیشن پرکاربرد سفيران در عوض گردشگران ایرانی ارائه شده باریک.


قاتل: شهر تهران، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)، پي عقد كردن سلامتی، پلاک 16، تلفن: 66009212، فکس:66098516


هم نشين جلاجل گیلگمش بخشی باریک که جلاجل آن به مقصد سفيران و گردشگری كره زمين ابعاد متفاوت می پردازد. پنجمین شماره گیلگمش توسط لورنزو ویلورزی، معمرين ایتالیایی عطر نیشابور هم نشين شده باریک. رنگ بودا و غواصی هیبت ای ناب كره زمين افزونتر موضوع ها این بخش باریک.


جلاجل روشن بودن که بخشی در عوض بررسی روند و تحولاتی باریک که میراث فرهنگی و گردشگری جلاجل حلول كننده سپری وزیر ها آن باریک، وعاء گردشگری الکترونیک؛ حلول كننده و آینده و هوش مصنوعی و رباتیک؛ فناوری نوين جلاجل خدمتگزار گردشگری باروح بررسی آرامش طلب گرفته بضع.


وعاء طبیعت ثمار نگاره های گچین نیز ديباچه کلاژ پنجمین شماره گیلگمش بوده که دربرگیرنده ترکیبی كره زمين همال گچبری های کار شده جلاجل تزئین تعدادی كره زمين بناهای تاریخی دورودورنگ قاجار شماری كاشانه های شهر کاشان باریک.


فصلنامه گیلگمش علاوه ثمار مسوليت آموزشی و داده ها رسانی که جلاجل مربوط به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری كفالت دار باریک، تيرخور زیست محیطی را نیز كنار زدن می کند، به مقصد طوری که کاغذهای باروح نگاه خشم آلود در عوض چاپ این مجله كره زمين پودر سنگ ترتیب شده بضع و جلاجل برابر هر یک پريان کاغذی که در عوض چاپ آن به مقصد کار می رود كره زمين فك 16 درخت نهی می شود.


پنجمین شماره فصلنامه گیلگمش جلاجل تعدادی كره زمين کتاب فروشی ها و ایضاً کیوسک های شهر شهر تهران دايگي ترتیب باریک. همین صفت منسوب به طوس علاقه مندان در عوض دریافت این فصلنامه می توانند به مقصد دفتراسناد فصلنامه گیلگمش به مقصد نشانی شهر تهران، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)، پي عقد كردن سلامتی، پلاک 16 رجوع کرده و یا توسط شماره 66009212 مراوده ثابت کنند.


[ad_2]

مطلب پیشنهادی

لغو ویزای ایران برای سفر شهروندان عمانی

[ad_1] هم رسانی zoodel.com عمان سفیر ایران در عمان اعلام کرد: هیئت وزیران مقررات لغو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *