خانه / 2017 / می (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: می 2017

ديگ جلاجل قلب کویر

[ad_1] جمعی كره زمين جوانان روستای #شمسی گرد هم آمدند و توسط هم آرامش طلب گذاشتند که تعدادی مردم دهاتي کاری کنند، کارستان. #جشنواره ای به مقصد غيرماذون #ديگ. این که فارغ كره زمين دنیای پرتعب کاری، درنگ كردن طولانی اختصاصی جلاجل ترافیک مسیر سازمان و كاشانه، تحمل ناكردني تراكم …

توضیحات بیشتر »

کشف چگونگی برخورد بشقاب های مدرن توسط نئاندرتال ها

[ad_1] پروژه پژوهشی ردیابی دوران گذر كره زمين پارینه سنگی میانی به مقصد نوین جلاجل شهربان #شهر کرمانشاه كره زمين چگونگی برخورد بشقاب های مدرن توسط #نئاندرتال ها غطا ثمار می دارد. به مقصد شرح احوال روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، جهاز حیدری گوران، مدير این پروژه جلاجل …

توضیحات بیشتر »

اقتصاد شکننده گردشگری مهجور توسط مشارکت بخش خصوصی پایدار می ماند

[ad_1] رئیس دائم الخمر میراث فرهنگی و #گردشگری به مقصد حجره کشورایران آمد و پشت بام كره زمين شنیدن گفتاري فعالان اقتصادی ثمار کاهش تصدی گری #دولت جلاجل این اظهاروجود تأکید انجام بده. به مقصد شرح احوال دنیای سفيران، رئیس حجره کشورایران جلاجل نشست مشترک فعالان بخش خصوصی توسط رئیس …

توضیحات بیشتر »

زروسيم ملی کشورفرانسه؛ پارچه ابريشمين گل وبوته دار بخش گردشگری

[ad_1] مال و مكنت به مقصد زروسيم ملی و اقداماتی جلاجل راستای جدایی #کشورفرانسه كره زمين اتحادیه اروپا، به مقصد عقیده کارشناسان #گردشگری به مقصد منزله ترمزی تعدادی این بخش باریک. الفبايي ای های گردشگری جلاجل کشورفرانسه، نگران برون داد این کشور كره زمين مربوط به حوزه یورو و اتحادیه …

توضیحات بیشتر »

افسون كردن هایی که به مقصد طبیعت رحم نمی کنند

[ad_1] کاش مبنا و قانونی صور داشت که آدم ها و حتی ارگان ها و نهادهای دولتی هر مكان دلشان می خواهان شدن افسون كردن نمی کشیدند و مينيمم در عوض بخش هایی كره زمين طبیعت احترام قایل می شدند. ارچه شما جلاجل شهری زندگی می کنید که توسط کوه …

توضیحات بیشتر »

افزایش كورس برابری ژئوسایت های قشم

[ad_1] 25 ژئوسایت جلاجل جزیره #قشم صور دارد که مبارزه می شود به مقصد 50 شهربان برسد و جلاجل تلاشیم #جزیره هنگام و #شهر هرمز را نیز به مقصد آن اضافه کنیم. “مدیرعامل شهربان آزاد قشم” به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، حمیدرضا مومنی مدیرعامل دائم الخمر شهربان آزاد قشم …

توضیحات بیشتر »

چكمه تاریخ و تمدن كره ارض اسلام راه اندازی شد

[ad_1] چكمه تاریخ و تمدن كره ارض اسلام جلاجل مرکز آموزش و مطالعه بین المللی وزارت امور خارجه سنه سه شنبه رسما راه اندازی شد. به مقصد شرح احوال روابط عمومی این رویداد؛ چكمه تاریخ و تمدن كره ارض اسلام توسط محضر دکتر محمدجواد ظریف، به ‌دست آوردن امورخارجه و …

توضیحات بیشتر »

امضای درك متقابل نامه همپیشگی میان میراث فرهنگی کشورایران و ایکروم جهانی

[ad_1] تفاهمنامه همپیشگی سه جانبه میان بدي ها میراث فرهنگی، پژوهشگاه دائم الخمر میراث فرهنگی و ایکروم توسط تيرخور تقویت، حمایت و نگاهباني كره زمين میراث فرهنگی توضيحات شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، این تفاهمنامه جلاجل راستای همپیشگی های شهرستان پیشین میان سه نهاد جلاجل سازماندهی و دستور كار …

توضیحات بیشتر »

چكمه ای که به مقصد شکست های تاریخ سربلندي می کند

[ad_1] «چكمه شکست» بزودی واگشايي خواهد شد و توسط ایده «تاریخ، احكام برنده ها را مندرج نمی کند» همه شکست های فراموش شده را جلاجل اعراض كننده نمایش می گذارد. ساموئل وست، یک روانشناس آمریکایی، توسط باوري به مقصد اینکه لازمه رسیدن به مقصد موفقیت وكالت دادن شکست هاست، دستگاه …

توضیحات بیشتر »

جایگاه بین المللی آسیا جلاجل برگزاری گردشگری MICE

[ad_1] صنعت MICE جلاجل آسیا رشدی زیادتر كره زمين ميانه بالا جهانی را داغ جا داده باریک و مبنا تين ها جلاجل آسیای پاسیفیک 124 درصد رشد داشته باریک. اسم باشليق 1902، اولین دستور كار رسمی انگیزشی مسافرتی توسط NCR که یک شرکت آمریکایی باریک، برگزار شد و جلاجل هزل …

توضیحات بیشتر »