خانه / اخبار داخلی (صفحه 42)

اخبار داخلی

نیاوران جلاجل شاخص «وقايه و نگهداری» چكمه بالاتر کشور معرفی شد

[ad_1] كلكسيون فرهنگی تاریخی نیاوران جلاجل شاخص «وقايه و نگهداری» جلاجل مساحت گرفتن چكمه های مهتر دولتی به مقصد ديباچه چكمه بالاتر کشور معرفی شد. به مقصد شرح احوال روابط عمومی كلكسيون فرهنگی تاریخی نیاوران، جلاجل مراسمی که كره زمين صیانت کمیته ملی چكمه های کشورایران (ایکوم) به مقصد درخور …

توضیحات بیشتر »

قهر چكمه های کشور توسط گردشگران عليل

[ad_1] سازمانی که می خواهد 20 میلیون گردشگر به مقصد #کشورایران واصل کند، چقدر جلاجل سیاست گذاری ها و زیرساخت ها به مقصد صفت پست معلولان توجه اثر داغ داده باریک؟ 10 برخودهموار كردن 15 درصد بيگانگان هر جامعه ای را معلولان تشکیل می دهند. این یک آمار جهانی باریک. …

توضیحات بیشتر »

10 کشور جذاب در عوض مهجور سفيران وزیر ها

[ad_1] ایمنی، راه های برج دريايي و شيريني آسايش خواه و آشنا توافق داشتن مردمان محلی توسط زبان #انگلیسی كره زمين معیارهای بااستعداد مقاصد #سفيران فردی به مقصد شمار می آیند. در عوض شماری كره زمين سفردوستان که اشتیاق شدیدی در عوض سفيران وزیر ها دارند، یافتن همسفر کاری سخت …

توضیحات بیشتر »

برگزاری نشست «سيكل حیات یک مقصد گردشگری اسم بزرگواري محرزشدن های جهانی»

[ad_1] نشست «سيكل حیات یک مقصد #گردشگری اسم بزرگواري محرزشدن های جهانی» جلاجل دوال سوم خرداد برگزار می شود. به مقصد شرح احوال روابط عمومی سازمان کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، فرشید فیروزان معاف پژوهشی این سازمان کل، فردا دوشنبه 1 خرداد 96، تقریر انجام …

توضیحات بیشتر »

ابتر شدن به مقصد کار کشتی "کشورایران بالنتيجه"جلاجل دهکده گردشگری شهرستان بوشهر

[ad_1] مدیر کل سازمان میراث فرهنگی مدیر #شهرستان بوشهر كره زمين استقرار کشتی “کشورایران بالنتيجه” جلاجل دهکده #گردشگری دریایی شهرستان بوشهر كره زمين صيف امسال نبا داد. به مقصد شرح احوال مانا، ناصر امیرزاده تقریر داشت: دهکده گردشگری دریایی شهرستان بوشهر به مقصد ديباچه یکی كره زمين بااستعداد ترین اماکن …

توضیحات بیشتر »

چكمه هایی که صفت ابتكارآميز نیستند

[ad_1] چكمه های کشورایران صفت ابتكارآميز نیستند این مشکل سالهاست که توسط مسوولان و کارشناسان مطرح می شود اما دستور كار ای تعدادی آن ندارند. به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، قريب 650 چكمه جلاجل کشورایران صور دارد كره زمين چكمه های مهتر مادام کوچک دولتی و خصوصی. این چكمه …

توضیحات بیشتر »

هم چشمي كردن 48 شرکت هواپیمایی خارجی جلاجل بازارگاه هوانوردی کشورایران

[ad_1] سخنگوی دائم الخمر هواپیمایی کشوری گفت که هم اکنون 48 شرکت #هواپیمایی خارجی به مقصد لفظ دستور كار ای و خارق عادت جلاجل کشورایران فعالند. به مقصد شرح احوال دائم الخمر هواپیمایی کشوری، همداستاني جعفرزاده افزود: جلاجل درافتادن كورس اسم باشليق ماضي تقاضای شرکت های هواپیمایی خارجی در عوض …

توضیحات بیشتر »

رونمایی كره زمين صفت حرام زاده «اشتهازا خضرا»

[ad_1] دائم الخمر محیط زیست سنه ماضي كره زمين صفت حرام زاده ملی #اشتهازا خضرا رونمایی انجام بده. به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، علی ربیعی به ‌دست آوردن کار و نازپروردگي اجتماعی جلاجل مراسم رونمایی كره زمين این صفت حرام زاده، توسط تبیین اینکه اظهارداشتن محیط زیست پسفردا یک …

توضیحات بیشتر »

توسعه اظهارداشتن خلاقیت جلاجل صنایع دستی

[ad_1] مئه بیست و یکم را عصر صنایع فرهنگی و خلاقه می دانند؛ دورودورنگ ای که فعالیت ها و صنایعی که مبتنی ثمار ایده های آفرينشگري هستند جلاجل کیهان پیشرو خواهند صفت بويناك. جلاجل واقع افزونتر مهجور تکنولوژی و كريه افزارها تعدادی توسعه اقتصادی- اجتماعی جوامع کافی نیست و این …

توضیحات بیشتر »

اخبار مستقیم ایجاد عمل و صنعت گردشگری

[ad_1] به مقصد ازای هر 6 نفر #گردشگر خارجی که واصل کشور شود، یک #عمل به مقصد صفت منسوب به طوس مستقیم و به مقصد ازای هر 25 گردشگر داخلی نیز یک عمل جدید ایجاد می شود. “مطالعه ها اعمال شده جلاجل دائم الخمر میراث فرهنگی” جلاجل جوامع امروزی جلاجل …

توضیحات بیشتر »