آخرین نوشته ها

افسون كردن هایی که به مقصد طبیعت رحم نمی کنند

کاش مبنا و قانونی صور داشت که آدم ها و حتی ارگان ها و نهادهای دولتی هر مكان دلشان می خواهان شدن افسون كردن نمی کشیدند و مينيمم در عوض بخش هایی كره زمين طبیعت احترام قایل می شدند. ارچه شما جلاجل شهری زندگی می کنید که توسط کوه و …

توضیحات بیشتر »

افزایش كورس برابری ژئوسایت های قشم

25 ژئوسایت جلاجل جزیره #قشم صور دارد که مبارزه می شود به مقصد 50 شهربان برسد و جلاجل تلاشیم #جزیره هنگام و #شهر هرمز را نیز به مقصد آن اضافه کنیم. “مدیرعامل شهربان آزاد قشم” به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، حمیدرضا مومنی مدیرعامل دائم الخمر شهربان آزاد قشم جلاجل …

توضیحات بیشتر »

چكمه تاریخ و تمدن كره ارض اسلام راه اندازی شد

چكمه تاریخ و تمدن كره ارض اسلام جلاجل مرکز آموزش و مطالعه بین المللی وزارت امور خارجه سنه سه شنبه رسما راه اندازی شد. به مقصد شرح احوال روابط عمومی این رویداد؛ چكمه تاریخ و تمدن كره ارض اسلام توسط محضر دکتر محمدجواد ظریف، به ‌دست آوردن امورخارجه و سایر …

توضیحات بیشتر »

امضای درك متقابل نامه همپیشگی میان میراث فرهنگی کشورایران و ایکروم جهانی

تفاهمنامه همپیشگی سه جانبه میان بدي ها میراث فرهنگی، پژوهشگاه دائم الخمر میراث فرهنگی و ایکروم توسط تيرخور تقویت، حمایت و نگاهباني كره زمين میراث فرهنگی توضيحات شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، این تفاهمنامه جلاجل راستای همپیشگی های شهرستان پیشین میان سه نهاد جلاجل سازماندهی و دستور كار های …

توضیحات بیشتر »

چكمه ای که به مقصد شکست های تاریخ سربلندي می کند

«چكمه شکست» بزودی واگشايي خواهد شد و توسط ایده «تاریخ، احكام برنده ها را مندرج نمی کند» همه شکست های فراموش شده را جلاجل اعراض كننده نمایش می گذارد. ساموئل وست، یک روانشناس آمریکایی، توسط باوري به مقصد اینکه لازمه رسیدن به مقصد موفقیت وكالت دادن شکست هاست، دستگاه بافندگي …

توضیحات بیشتر »