آخرین نوشته ها

برقراری پروازهای هفتگی كره زمين شهر اصفهان به مقصد مسکو و صحنه پترزبورگ

فرودگاه بین المللی شهید بهشتی #شهر اصفهان كره زمين برقراری پروازهای این فرودگاه به مقصد #مسکو و صحنه پترزبورگ كره زمين شهرهای مهتر #کشورروسیه نبا داد. وقت نما برون رفت این پروازها كره زمين فرودگاه شهر اصفهان 9 و 30 دقیقه صبح و ورود ايشان نیز وقت نما 20 روزهای …

توضیحات بیشتر »

معرفی صد شرکت بالاتر هواپیمایی جلاجل اسم باشليق 2017 میلادی

شرکت هواپیمایی #کشورقطر ایرورز برترین به هدف نخوردن هوایی اسم باشليق 2017 میلادی شد. به مقصد شرح احوال ایسنا كره زمين ودوموستی، موسسه بین المللی اسکای ترکس کشوربریتانیا که جلاجل زمینه ارزیابی خطوط هواپیمایی مسافربری فعال باریک، صد شرکت بالاتر را جلاجل اسم باشليق 2017 میلادی معرفی انجام بده. …

توضیحات بیشتر »

مقیاس التزام توقفگاه های بومگردی کشور به مقصد هم تراز و هم سان زیست محیطی

صور توقفگاه های #بومگردی نباید جلاجل هیج شرایطی به مقصد ناپاکی زیست محیطی دوار حوالی كلاه خود منتهی شود. زندگی شهری و مشکلاتش، بیاندازه كره زمين مردم را به مقصد فضاهای بکر و زندگی های روستایی دوستي كردن کرده باریک، به مقصد طوری که بیاندازه كره زمين مسافران جلاجل هنگام …

توضیحات بیشتر »

پتانسیل های پررنگ گردشگری مذهبی جلاجل کشور

مراسم ایام مقارن جلاجل شهر #نطنز كره زمين سبک برگزاری گرفته برخودهموار كردن #موسیقی و اظهار تنفر كردن، کمتر درگیر به‌تمامی شده و به مقصد سبک و سیاق باستانی كلاه خود باقی مابقي باریک. تعطیلات منتهی شده به مقصد تاسوعا و عاشورای حسینی، فرصتی به مقصد صور آورد برخودهموار كردن …

توضیحات بیشتر »

شرط اثربخشی مشارکت خصوصی ها جلاجل احیای بناهای تاریخی

مشارکت بخش #خصوصی جلاجل احیای بناهای #تاریخی اقدامی اثربخش باریک که اثربخشی آن پي رو نظارت اجتماع و رعایت دقیق ضوابط و قوانين خواهد صفت بويناك. هوشنگ ضیایی جلاجل گفت و گو توسط «صابتا» افزود: «هرگونه هزینه انجام بده تعدادی تعمير و بازسازی بناهای تاریخی، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری …

توضیحات بیشتر »