آخرین نوشته ها

کتابی درزمينه «گردشگری موسیقی» منتشر شد

کتاب «ابتدا ای ثمار گردشگری موسیقی» به مقصد خامه بهنام افتخاریان منتشر شده باریک. موسیقی كره زمين طریق عجین كشته شدن توسط روح و جسم آدمی و به مقصد ديباچه كار نيك، یکی كره زمين جذابیت های مربوط به حوزه گردشگری محسوب می شود. گردشگری موسیقی كره زمين فراگرفتن های …

توضیحات بیشتر »

دستور كار ریزی های جدید در عوض چكمه ملی کشورایران

امیدواریم توسط بايسته تعادل باروح نیاز در عوض چكمه ملی موافقت شود برخودهموار كردن اشیاء جدید چكمه کشورایران‌باستان و هر شیء متعلق به مقصد دورودورنگ‌های مختلف تاریخی توسط توجه به مقصد جنس بتوانند جلاجل یک حيطه نفوذ‌ مشخص جلاجل چكمه آرامش طلب گیرند. “مدیرکل چكمه ملی کشورایران” «جبرئیل نوکنده» جلاجل …

توضیحات بیشتر »

بايسته آذربایجان تعدادی مندرج مشترک «کمانچه» پذیرفته شد

مدیرکل دفتراسناد مندرج آثار #فرهنگی و #تاریخی گفت: بايسته #آذربایجان تعدادی پیوستن به مقصد سابقه مندرج جهانی #کمانچه پذیرفته شده باریک. فرهاد نظری به مقصد خبرنگار مهر گفت: پشت بام كره زمين فرستادن سابقه مندرج ملی کمانچه جلاجل فهرست میراث ناملموس توسط کشورایران به مقصد دائم الخمر یونسکو، کشور آذربایجان …

توضیحات بیشتر »

یزد، شهر بازارهای تاریخی و سنتی

بازارهای تاریخی #یزد، كار نيك کهن معماری #کشورایران اسلامی را توسط صفت پيكارجو ها و بادگیرهای زیبایش، به مقصد رخ گردشگران می کشاند. شهر تاریخی یزد یکی كره زمين بهترین شهرهای خشتی كره ارض باریک که همين به مقصد ديباچه رئيس ديوان یکی كره زمين درخشان ترین میراث های فرهنگی …

توضیحات بیشتر »

پیشنهاد خواهرخواندگی شیراز و زنگبار

یک نماینده مجلس شورای اسلامی كره زمين مطرود گشتن پیشنهاد خواهرخواندگی كورس شهر شیراز و زنگبار جلاجل سفيران هیأت پارلمانی کشورایران به مقصد کشورتانزانیا نبا داد. هروز نعمتی توسط اشارت به مقصد ماموریت سه روزه كلاه خود و غلامرضا تاجگردون به مقصد کشورتانزانیا، گفت: جلاجل این سفيران توسط رئیس مجلس …

توضیحات بیشتر »