آخرین نوشته ها

کشف چگونگی برخورد بشقاب های مدرن توسط نئاندرتال ها

پروژه پژوهشی ردیابی دوران گذر كره زمين پارینه سنگی میانی به مقصد نوین جلاجل شهربان #شهر کرمانشاه كره زمين چگونگی برخورد بشقاب های مدرن توسط #نئاندرتال ها غطا ثمار می دارد. به مقصد شرح احوال روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، جهاز حیدری گوران، مدير این پروژه جلاجل نشست …

توضیحات بیشتر »

اقتصاد شکننده گردشگری مهجور توسط مشارکت بخش خصوصی پایدار می ماند

رئیس دائم الخمر میراث فرهنگی و #گردشگری به مقصد حجره کشورایران آمد و پشت بام كره زمين شنیدن گفتاري فعالان اقتصادی ثمار کاهش تصدی گری #دولت جلاجل این اظهاروجود تأکید انجام بده. به مقصد شرح احوال دنیای سفيران، رئیس حجره کشورایران جلاجل نشست مشترک فعالان بخش خصوصی توسط رئیس دائم …

توضیحات بیشتر »

زروسيم ملی کشورفرانسه؛ پارچه ابريشمين گل وبوته دار بخش گردشگری

مال و مكنت به مقصد زروسيم ملی و اقداماتی جلاجل راستای جدایی #کشورفرانسه كره زمين اتحادیه اروپا، به مقصد عقیده کارشناسان #گردشگری به مقصد منزله ترمزی تعدادی این بخش باریک. الفبايي ای های گردشگری جلاجل کشورفرانسه، نگران برون داد این کشور كره زمين مربوط به حوزه یورو و اتحادیه اروپا …

توضیحات بیشتر »

افسون كردن هایی که به مقصد طبیعت رحم نمی کنند

کاش مبنا و قانونی صور داشت که آدم ها و حتی ارگان ها و نهادهای دولتی هر مكان دلشان می خواهان شدن افسون كردن نمی کشیدند و مينيمم در عوض بخش هایی كره زمين طبیعت احترام قایل می شدند. ارچه شما جلاجل شهری زندگی می کنید که توسط کوه و …

توضیحات بیشتر »

افزایش كورس برابری ژئوسایت های قشم

25 ژئوسایت جلاجل جزیره #قشم صور دارد که مبارزه می شود به مقصد 50 شهربان برسد و جلاجل تلاشیم #جزیره هنگام و #شهر هرمز را نیز به مقصد آن اضافه کنیم. “مدیرعامل شهربان آزاد قشم” به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، حمیدرضا مومنی مدیرعامل دائم الخمر شهربان آزاد قشم جلاجل …

توضیحات بیشتر »