آخرین نوشته ها

روسای 18 کارگروه تخصصی تامین صفت حرام زاده اجتماع گردشگری کشور تعیین شدند

[ad_1] رؤسای کارگروه های تخصصی تامین صفت حرام زاده اجتماع #گردشگری کشور جلاجل جلسه ای توسط محضر رئیس دائم الخمر میراث فرهنگی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين تعیین شدند. به مقصد شرح احوال مرکز روابط عمومی و داده ها رسانی دائم الخمر میراث فرهنگی، صنایع …

توضیحات بیشتر »

توقفگاه های روستایی عملي ساختن مال و مكنت روستائیان

[ad_1] شغل رسمی گردشگران کار زیاد دشواری نیست مهجور کمی دستور كار ریزی می خواهد که می توان توسط کمی صبر و حوصله آن را اعمال داد. مریم مقدسی کارشناس گردشگری جلاجل باروح اتراقگاه گردشگران جلاجل روستاها می گوید: قريب 20 اسم باشليق قبل واژه ای به مقصد غيرماذون اکولانژ …

توضیحات بیشتر »

روی نيك گردشگران چینی به مقصد «ماکرون»

[ad_1] کشورفرانسه در عوض گردشگران چینی مقصدی جذاب به مقصد نمره می رود؛ به مقصد طوری که جلاجل اسم باشليق 2016 زیاد كره زمين 2 میلیون چینی كره زمين این کشور دیدن کرده بضع. امانوئل ماکرون جلاجل ماه جاری میلادی و جلاجل هم چشمي كردن های انتخاباتی که به مقصد …

توضیحات بیشتر »

شعار زيارت كعبه 96 اعلام شد

[ad_1] مربوط به حوزه نمایندگی ولی فقیه جلاجل امور #زيارت كعبه و #زیارت شعار زيارت كعبه 96 را «زيارت كعبه؛ معنویت، اقتدار ملی، همبستگی اسلامی» اعلام انجام بده. به مقصد شرح احوال مرکز داده ها رسانی زيارت كعبه، پشت بام كره زمين بررسی های کارشناسی و تأیید نماینده ولی فقیه …

توضیحات بیشتر »

مهتر ترین شهر ساسانی – اسلامی سواره جلاجل قُرُق عشایر

[ad_1] ساحت باستانی «سَرمشهد» جلاجل شهر #شهرستان کازرون، تا چه وقت سالی باریک که به مقصد مکانی در عوض رفت و آمد حفاران غیرمجاز تبدیل شده باریک. ساحت باستانیِ «سَرمشهد» که به مقصد باوري شماری «مهتر ترین شهر ساسانی – اسلامی مدیر سواره» نامیده می شود، تا چه وقت سالی …

توضیحات بیشتر »