آخرین نوشته ها

چكمه تاریخ و تمدن كره ارض اسلام راه اندازی شد

چكمه تاریخ و تمدن كره ارض اسلام جلاجل مرکز آموزش و مطالعه بین المللی وزارت امور خارجه سنه سه شنبه رسما راه اندازی شد. به مقصد شرح احوال روابط عمومی این رویداد؛ چكمه تاریخ و تمدن كره ارض اسلام توسط محضر دکتر محمدجواد ظریف، به ‌دست آوردن امورخارجه و سایر …

توضیحات بیشتر »

امضای درك متقابل نامه همپیشگی میان میراث فرهنگی کشورایران و ایکروم جهانی

تفاهمنامه همپیشگی سه جانبه میان بدي ها میراث فرهنگی، پژوهشگاه دائم الخمر میراث فرهنگی و ایکروم توسط تيرخور تقویت، حمایت و نگاهباني كره زمين میراث فرهنگی توضيحات شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، این تفاهمنامه جلاجل راستای همپیشگی های شهرستان پیشین میان سه نهاد جلاجل سازماندهی و دستور كار های …

توضیحات بیشتر »

چكمه ای که به مقصد شکست های تاریخ سربلندي می کند

«چكمه شکست» بزودی واگشايي خواهد شد و توسط ایده «تاریخ، احكام برنده ها را مندرج نمی کند» همه شکست های فراموش شده را جلاجل اعراض كننده نمایش می گذارد. ساموئل وست، یک روانشناس آمریکایی، توسط باوري به مقصد اینکه لازمه رسیدن به مقصد موفقیت وكالت دادن شکست هاست، دستگاه بافندگي …

توضیحات بیشتر »

جایگاه بین المللی آسیا جلاجل برگزاری گردشگری MICE

صنعت MICE جلاجل آسیا رشدی زیادتر كره زمين ميانه بالا جهانی را داغ جا داده باریک و مبنا تين ها جلاجل آسیای پاسیفیک 124 درصد رشد داشته باریک. اسم باشليق 1902، اولین دستور كار رسمی انگیزشی مسافرتی توسط NCR که یک شرکت آمریکایی باریک، برگزار شد و جلاجل هزل گويي …

توضیحات بیشتر »

کردستان، مدیر صاحب منصب ها و قصه ها

کردستان توسط صور ظرفیت های زیادی که دارد، هنوز آن صفت منسوب به طوس که باید و شاید مقصد گردشگری نشده باریک. شاید تعدادی زیادتر مردم غيرماذون کردستان، جلاجل کنار خرید، توسط دشت اول گدايان و معركه گيران های پهناور، رنگ، موسیقی، پایکوبی و لباس های کردی عجین شده باشد؛ …

توضیحات بیشتر »