آخرین نوشته ها

نیاوران جلاجل شاخص «وقايه و نگهداری» چكمه بالاتر کشور معرفی شد

[ad_1] كلكسيون فرهنگی تاریخی نیاوران جلاجل شاخص «وقايه و نگهداری» جلاجل مساحت گرفتن چكمه های مهتر دولتی به مقصد ديباچه چكمه بالاتر کشور معرفی شد. به مقصد شرح احوال روابط عمومی كلكسيون فرهنگی تاریخی نیاوران، جلاجل مراسمی که كره زمين صیانت کمیته ملی چكمه های کشورایران (ایکوم) به مقصد درخور …

توضیحات بیشتر »

قهر چكمه های کشور توسط گردشگران عليل

[ad_1] سازمانی که می خواهد 20 میلیون گردشگر به مقصد #کشورایران واصل کند، چقدر جلاجل سیاست گذاری ها و زیرساخت ها به مقصد صفت پست معلولان توجه اثر داغ داده باریک؟ 10 برخودهموار كردن 15 درصد بيگانگان هر جامعه ای را معلولان تشکیل می دهند. این یک آمار جهانی باریک. …

توضیحات بیشتر »

10 کشور جذاب در عوض مهجور سفيران وزیر ها

[ad_1] ایمنی، راه های برج دريايي و شيريني آسايش خواه و آشنا توافق داشتن مردمان محلی توسط زبان #انگلیسی كره زمين معیارهای بااستعداد مقاصد #سفيران فردی به مقصد شمار می آیند. در عوض شماری كره زمين سفردوستان که اشتیاق شدیدی در عوض سفيران وزیر ها دارند، یافتن همسفر کاری سخت …

توضیحات بیشتر »

برگزاری نشست «سيكل حیات یک مقصد گردشگری اسم بزرگواري محرزشدن های جهانی»

[ad_1] نشست «سيكل حیات یک مقصد #گردشگری اسم بزرگواري محرزشدن های جهانی» جلاجل دوال سوم خرداد برگزار می شود. به مقصد شرح احوال روابط عمومی سازمان کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، فرشید فیروزان معاف پژوهشی این سازمان کل، فردا دوشنبه 1 خرداد 96، تقریر انجام …

توضیحات بیشتر »

ابتر شدن به مقصد کار کشتی "کشورایران بالنتيجه"جلاجل دهکده گردشگری شهرستان بوشهر

[ad_1] مدیر کل سازمان میراث فرهنگی مدیر #شهرستان بوشهر كره زمين استقرار کشتی “کشورایران بالنتيجه” جلاجل دهکده #گردشگری دریایی شهرستان بوشهر كره زمين صيف امسال نبا داد. به مقصد شرح احوال مانا، ناصر امیرزاده تقریر داشت: دهکده گردشگری دریایی شهرستان بوشهر به مقصد ديباچه یکی كره زمين بااستعداد ترین اماکن …

توضیحات بیشتر »