آخرین نوشته ها

اخبار مستقیم ایجاد عمل و صنعت گردشگری

به مقصد ازای هر 6 نفر #گردشگر خارجی که واصل کشور شود، یک #عمل به مقصد صفت منسوب به طوس مستقیم و به مقصد ازای هر 25 گردشگر داخلی نیز یک عمل جدید ایجاد می شود. “مطالعه ها اعمال شده جلاجل دائم الخمر میراث فرهنگی” جلاجل جوامع امروزی جلاجل راستای …

توضیحات بیشتر »

جنگ جو های 6 گانه جلاجل پذیرایی كره زمين گردشگران خارجی

پروژه استانداردسازی به حضور رسيدن #گردشگری که بارها كره زمين صیانت مسوولان دولتی مطرح شده، بسیار واجب شده الاجراست. جلاجل کنار کمبود واحدهای اقامتی به مقصد ديباچه بااستعداد ترین نقالي كردن بي قوتي صنعت گردشگری حلول كننده موجودي کشور، مشکلات موجود جلاجل فرودگاه بین المللی ولايت خمینی که اولین تصویر …

توضیحات بیشتر »

گلچين دبیرکل جدید WTO چقدر به مقصد آما کشورایران جمعناتمام می شود؟

گلچين دبیرکل دائم الخمر جهانی جهانگردی به مقصد آما ما خواهد صفت بويناك، چراکه می توان كره زمين دیدگاه های مثبتی که محصول برداري اشتراکات شهربان ای باریک، به مقصد آما #کشورایران ثنايا ببریم. “معاف گردشگری کشور” مرتضی رحمانی موحد توسط اشارت به مقصد برگزاری یکصد و پنجمین نشست شورای …

توضیحات بیشتر »

راه های افزایش جذب گردشگر مذهبی جلاجل قم

توسعه زیرساخت های #گردشگری و صنایع دستی و مهيا وزیر ها امکانات تعدادی ماندگاری زائر و گردشگر، به مقصد بازارگه اشکال و اشتهازا فروغ می بخشد. “معاف هماهنگی امور زائرین استانداری قم” یونس عالی پوزش طلب جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار ایسنا، توسط اشاعت به مقصد اسم باشليق اقتصاد …

توضیحات بیشتر »

اشعاركننده خرسندی ناطق نوری كره زمين افزایش گردشگران خارجی کشورایران

دليل الاسلام ناطق نوری جلاجل دیدار توسط جمعی كره زمين فعالان میراث فرهنگی و #گردشگری، كره زمين افزایش سفيران گردشگران خارجی به مقصد کشور جلاجل دولت یازدهم اشعاركننده خرسندی انجام بده. به مقصد شرح احوال «ایسنا»، اوی افزود: «جلاجل دورودورنگ قبل به مقصد دلیل کشورایران هراسی ایجاد شده جلاجل مساحي …

توضیحات بیشتر »